İCRA VE İFLAS HUKUKU

- Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
- Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
- Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi