BASIN VE MEDYA

- Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi
- Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi
- Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde hukuki prosedürlerin yürütülmesi
- Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması